Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 29/11/2020 (Chủ Nhật)

Tỉnh
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Giải 8
71
93
74
Giải 7
692
655
710
Giải 6

5153

3418

5147

5821

7389

5933

1610

0392

7806

Giải 5
4245
4427
6766
Giải 4

28637

95054

32466

88488

78163

03262

11087

18246

60393

14993

88281

91354

55679

15678

91366

97041

06932

18603

78284

03787

24352

Giải 3

22106

41984

89838

52462

17074

12546

Giải 2
02738
28339
29113
Giải 1
90093
14264
45047
ĐB
044718
307023
600770

Thống kê loto

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 ;  03 ;  06 ; 
Đầu 1 18 (2) 10 (2) ;  13 ; 
Đầu 2 21 ;  23 ;  27 ; 
Đầu 3 37 ;  38 ;  33 ;  38 ;  39 ;  32 ; 
Đầu 4 45 ;  47 ;  46 ;  41 ;  46 ;  47 ; 
Đầu 5 53 ;  54 ;  54 ;  55 ;  52 ; 
Đầu 6 62 ;  63 ;  66 ;  62 ;  64 ;  66 (2)
Đầu 7 71 ;  78 ;  79 ;  70 ;  74 (2)
Đầu 8 84 ;  87 ;  88 ;  81 ;  89 ;  84 ;  87 ; 
Đầu 9 92 ;  93 ;  93 (3) 92 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 30/11/2020 (Thứ 2)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9