Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

Tỉnh
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Giải 8
05
64
64
Giải 7
151
022
410
Giải 6

1262

0269

4356

1681

4330

2607

3073

6758

4789

Giải 5
5068
6215
5643
Giải 4

25697

00098

32343

12392

39300

49743

33725

05703

87093

10585

78264

71322

64067

86917

64362

30073

28131

52321

60398

67760

22705

Giải 3

45040

51712

81100

52082

06316

75090

Giải 2
45646
87924
80804
Giải 1
29057
04738
69372
ĐB
423580
533296
053578

Thống kê loto

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Đầu 0 00 ;  05 ;  00 ;  03 ;  07 ;  04 ;  05 ; 
Đầu 1 12 ;  15 ;  17 ;  10 ;  16 ; 
Đầu 2 25 ;  22 (2) ;  24 ;  21 ; 
Đầu 3 30 ;  38 ;  31 ; 
Đầu 4 40 ;  43 (2) ;  46 ;  43 ; 
Đầu 5 51 ;  56 ;  57 ;  58 ; 
Đầu 6 62 ;  68 ;  69 ;  64 (2) ;  67 ;  60 ;  62 ;  64 ; 
Đầu 7 72 ;  73 (2)78
Đầu 8 80 81 ;  82 ;  85 ;  89 ; 
Đầu 9 92 ;  97 ;  98 ;  93 ;  96 90 ;  98 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 20/09/2019 (Thứ 6)

Tỉnh
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9