Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Giải 8
56
02
38
Giải 7
769
548
315
Giải 6

9636

7474

3540

7684

6920

3572

8858

6652

0002

Giải 5
8167
0909
5070
Giải 4

17304

34586

61287

17251

12599

97091

91953

05671

87813

32039

01507

22490

97007

70575

75247

14883

93695

34336

73625

84707

85107

Giải 3

21616

53424

12719

01822

82940

63160

Giải 2
56568
32418
82625
Giải 1
68915
94337
45297
ĐB
189159
553529
648294

Thống kê loto

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 ;  02 ;  07 (2) ;  09 ;  02 ;  07 (2)
Đầu 1 15 ;  16 ;  13 ;  18 ;  19 ;  15 ; 
Đầu 2 24 ;  20 ;  22 ;  29 25 (2)
Đầu 3 36 ;  37 ;  39 ;  36 ;  38 ; 
Đầu 4 40 ;  48 ;  40 ;  47 ; 
Đầu 5 51 ;  53 ;  56 ;  59 52 ;  58 ; 
Đầu 6 67 ;  68 ;  69 ;  60 ; 
Đầu 7 74 ;  71 ;  72 ;  75 ;  70 ; 
Đầu 8 86 ;  87 ;  84 ;  83 ; 
Đầu 9 91 ;  99 ;  90 ;  94 ;  95 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 23/07/2019 (Thứ 3)

Tỉnh
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9