Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 03/03/2021 (Thứ 4)

Tỉnh
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Giải 8
32
06
47
Giải 7
065
222
127
Giải 6

7558

6461

6842

6215

4816

7933

6470

6472

0714

Giải 5
7193
2523
2962
Giải 4

05993

53444

48080

89559

16888

23744

12345

77132

16282

27680

24815

84724

87059

08557

86931

79675

09519

85255

58821

60418

11558

Giải 3

05120

77404

51102

31421

26544

70144

Giải 2
07745
50151
42590
Giải 1
13499
51374
72330
ĐB
279699
414303
454847

Thống kê loto

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 ;  02 ;  03 ;  06 ; 
Đầu 1 15 (2) ;  16 ;  14 ;  18 ;  19 ; 
Đầu 2 20 ;  21 ;  22 ;  23 ;  24 ;  21 ;  27 ; 
Đầu 3 32 ;  32 ;  33 ;  30 ;  31 ; 
Đầu 4 42 ;  44 (2) ;  45 (2) 44 (2)47 (2)
Đầu 5 58 ;  59 ;  51 ;  57 ;  59 ;  55 ;  58 ; 
Đầu 6 61 ;  65 ;  62 ; 
Đầu 7 74 ;  70 ;  72 ;  75 ; 
Đầu 8 80 ;  88 ;  80 ;  82 ; 
Đầu 9 93 (2)99 (2) 90 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 04/03/2021 (Thứ 5)

Tỉnh
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9