Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

Tỉnh
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Giải 8
89
08
43
Giải 7
124
440
680
Giải 6

4563

1968

9057

2031

1407

0135

0593

5994

7137

Giải 5
0979
6081
4703
Giải 4

94753

92311

17253

92784

08971

19735

88842

05871

59707

12293

73984

07483

78308

73836

32333

44776

60651

93994

97295

20760

62340

Giải 3

60052

95059

91232

20118

66885

49990

Giải 2
26847
31899
17180
Giải 1
89565
92536
10519
ĐB
315960
351163
313713

Thống kê loto

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 07 (2) ;  08 (2) 03 ; 
Đầu 1 11 ;  18 ;  13 ;  19 ; 
Đầu 2 24 ; 
Đầu 3 35 ;  31 ;  32 ;  35 ;  36 (2) 33 ;  37 ; 
Đầu 4 42 ;  47 ;  40 ;  40 ;  43 ; 
Đầu 5 52 ;  53 (2) ;  57 ;  59 ;  51 ; 
Đầu 6 60 ;  63 ;  65 ;  68 ;  63 60 ; 
Đầu 7 71 ;  79 ;  71 ;  76 ; 
Đầu 8 84 ;  89 ;  81 ;  83 ;  84 ;  80 (2) ;  85 ; 
Đầu 9 93 ;  99 ;  90 ;  93 ;  94 (2) ;  95 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 07/04/2020 (Thứ 3)

Tỉnh
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9