Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Giải 8
99
81
38
Giải 7
298
390
581
Giải 6

3627

3169

8371

4235

8130

3627

5758

0043

8762

Giải 5
1361
0115
9206
Giải 4

95242

69051

57193

90126

74484

24407

52320

86914

92214

50370

01928

47475

56711

96788

50793

68989

24408

96245

19723

24036

60558

Giải 3

12381

66696

71321

67730

31217

36171

Giải 2
70522
90214
80317
Giải 1
51450
21479
97600
ĐB
499172
998875
295533

Thống kê loto

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 ;  00 ;  06 ;  08 ; 
Đầu 1 11 ;  14 (3) ;  15 ;  17 (2)
Đầu 2 20 ;  22 ;  26 ;  27 ;  21 ;  27 ;  28 ;  23 ; 
Đầu 3 30 (2) ;  35 ;  33 ;  36 ;  38 ; 
Đầu 4 42 ;  43 ;  45 ; 
Đầu 5 50 ;  51 ;  58 (2)
Đầu 6 61 ;  69 ;  62 ; 
Đầu 7 71 ;  72 70 ;  75 (2) ;  79 ;  71 ; 
Đầu 8 81 ;  84 ;  81 ;  88 ;  81 ;  89 ; 
Đầu 9 93 ;  96 ;  98 ;  99 ;  90 ;  93 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 02/06/2020 (Thứ 3)

Tỉnh
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9