Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 20/01/2022 (Thứ 5)

Tỉnh
Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
Giải 8
31
50
73
Giải 7
903
998
260
Giải 6

9073

5354

2752

4257

8348

8922

4316

2058

6327

Giải 5
5055
5472
6064
Giải 4

29824

40030

76606

52155

23859

83867

69990

41452

71121

97879

14332

23584

37129

08745

80792

23136

37392

78283

88117

08937

02981

Giải 3

43269

43338

19508

13768

46039

38859

Giải 2
46710
91213
99142
Giải 1
00251
27119
66920
ĐB
902355
783134
257857

Thống kê loto

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
Đầu 0 03 ;  06 ;  08 ; 
Đầu 1 10 ;  13 ;  19 ;  16 ;  17 ; 
Đầu 2 24 ;  21 ;  22 ;  29 ;  20 ;  27 ; 
Đầu 3 30 ;  31 ;  38 ;  32 ;  34 36 ;  37 ;  39 ; 
Đầu 4 45 ;  48 ;  42 ; 
Đầu 5 51 ;  52 ;  54 ;  55 (3) ;  59 ;  50 ;  52 ;  57 ;  57 ;  58 ;  59 ; 
Đầu 6 67 ;  69 ;  68 ;  60 ;  64 ; 
Đầu 7 73 ;  72 ;  79 ;  73 ; 
Đầu 8 84 ;  81 ;  83 ; 
Đầu 9 90 ;  98 ;  92 (2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 21/01/2022 (Thứ 6)

Tỉnh
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9