Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 24/09/2023 (Chủ Nhật)

Tỉnh
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Giải 8
89
00
93
Giải 7
432
590
315
Giải 6

1782

7888

7384

6679

1366

7466

9737

2577

1135

Giải 5
1191
7767
3307
Giải 4

71056

36825

72523

25682

01355

91309

40096

27256

83197

61316

32812

95350

22790

38736

89910

18668

94776

89076

78741

23793

79177

Giải 3

87069

79801

90293

86361

72539

58294

Giải 2
89246
52902
94613
Giải 1
20066
64733
39270
ĐB
514448
298118
911547

Thống kê loto

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01 ;  09 ;  00 ;  02 ;  07 ; 
Đầu 1 12 ;  16 ;  18 10 ;  13 ;  15 ; 
Đầu 2 23 ;  25 ; 
Đầu 3 32 ;  33 ;  36 ;  35 ;  37 ;  39 ; 
Đầu 4 46 ;  48 41 ;  47
Đầu 5 55 ;  56 ;  50 ;  56 ; 
Đầu 6 66 ;  69 ;  61 ;  66 (2) ;  67 ;  68 ; 
Đầu 7 79 ;  70 ;  76 (2) ;  77 (2)
Đầu 8 82 (2) ;  84 ;  88 ;  89 ; 
Đầu 9 91 ;  96 ;  90 (2) ;  93 ;  97 ;  93 (2) ;  94 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 25/09/2023 (Thứ 2)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9