Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

Tỉnh
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Giải 8
97
66
80
Giải 7
926
407
711
Giải 6

5048

2356

2076

5725

8848

9482

0164

7166

6066

Giải 5
2912
8919
1208
Giải 4

54108

41557

46523

90453

31319

55018

48846

95243

52372

54683

95573

13976

02536

44296

43351

70859

18015

51623

31166

73353

02016

Giải 3

72968

63118

34265

58721

96375

04459

Giải 2
19235
28805
99420
Giải 1
59268
51538
10921
ĐB
115934
469174
281572

Thống kê loto

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08 ;  05 ;  07 ;  08 ; 
Đầu 1 12 ;  18 (2) ;  19 ;  19 ;  11 ;  15 ;  16 ; 
Đầu 2 23 ;  26 ;  21 ;  25 ;  20 ;  21 ;  23 ; 
Đầu 3 34 ;  35 ;  36 ;  38 ; 
Đầu 4 46 ;  48 ;  43 ;  48 ; 
Đầu 5 53 ;  56 ;  57 ;  51 ;  53 ;  59 (2)
Đầu 6 68 (2) 65 ;  66 ;  64 ;  66 (3)
Đầu 7 76 ;  72 ;  73 ;  74 ;  76 ;  72 ;  75 ; 
Đầu 8 82 ;  83 ;  80 ; 
Đầu 9 97 ;  96 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 24/02/2020 (Thứ 2)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9