Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

Tỉnh
Khánh Hoà
Kon tum
Giải 8
77
72
Giải 7
024
345
Giải 6

8108

9054

8672

6295

0907

8936

Giải 5
4047
1580
Giải 4

47816

42541

48558

79941

95217

02176

32189

76277

50098

93160

22419

65224

16290

01801

Giải 3

51159

10703

31084

56610

Giải 2
31652
68761
Giải 1
22160
12141
ĐB
961014
390560

Thống kê loto

Tỉnh Khánh Hoà Kon tum
Đầu 0 03 ;  08 ;  01 ;  07 ; 
Đầu 1 14 ;  16 ;  17 ;  10 ;  19 ; 
Đầu 2 24 ;  24 ; 
Đầu 3 36 ; 
Đầu 4 41 (2) ;  47 ;  41 ;  45 ; 
Đầu 5 52 ;  54 ;  58 ;  59 ; 
Đầu 6 60 ;  60 (2) ;  61 ; 
Đầu 7 72 ;  76 ;  77 ;  72 ;  77 ; 
Đầu 8 89 ;  80 ;  84 ; 
Đầu 9 90 ;  95 ;  98 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 24/02/2020 (Thứ 2)

Tỉnh
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Thừa Thiên Huế Phú Yên
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9