Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 24/02/2024 (Thứ 7)

Tỉnh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Giải 8
25
30
76
Giải 7
652
555
997
Giải 6

5552

1363

7454

4582

0485

7876

6269

3687

9260

Giải 5
0165
3276
0446
Giải 4

56139

98356

39125

80475

29906

17147

30204

21646

18175

05854

82982

46517

75379

79204

60819

78563

04257

36681

83929

35158

46257

Giải 3

12091

45844

52291

21907

38128

96968

Giải 2
21223
23984
32098
Giải 1
62807
41327
24657
ĐB
289733
685811
744897

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Đầu 0 04 ;  06 ;  07 ;  04 ;  07 ; 
Đầu 1 11 ;  17 ;  19 ; 
Đầu 2 23 ;  25 (2) 27 ;  28 ;  29 ; 
Đầu 3 33 ;  39 ;  30 ; 
Đầu 4 44 ;  47 ;  46 ;  46 ; 
Đầu 5 52 (2) ;  54 ;  56 ;  54 ;  55 ;  57 (3) ;  58 ; 
Đầu 6 63 ;  65 ;  60 ;  63 ;  68 ;  69 ; 
Đầu 7 75 ;  75 ;  76 (2) ;  79 ;  76 ; 
Đầu 8 82 (2) ;  84 ;  85 ;  81 ;  87 ; 
Đầu 9 91 ;  91 ;  97 (2) ;  98 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 25/02/2024 (Chủ Nhật)

Tỉnh
Khánh Hoà
Kon tum
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Khánh Hoà Kon tum
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9