Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 20/01/2022 (Thứ 5)

Tỉnh
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Giải 8
19
83
57
Giải 7
021
478
424
Giải 6

7995

9883

6971

5682

2998

4907

3341

5590

7359

Giải 5
1912
6371
3683
Giải 4

60598

40197

02687

17494

32154

22735

38813

93315

11215

87185

95391

42378

93250

68662

29760

02639

36112

49030

84485

25776

16356

Giải 3

49263

48944

33423

27541

06488

44772

Giải 2
56280
53258
48848
Giải 1
37451
86640
35039
ĐB
263295
264975
170606

Thống kê loto

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Đầu 0 07 ;  06
Đầu 1 12 ;  13 ;  19 ;  15 (2) 12 ; 
Đầu 2 21 ;  23 ;  24 ; 
Đầu 3 35 ;  30 ;  39 (2)
Đầu 4 44 ;  40 ;  41 ;  41 ;  48 ; 
Đầu 5 51 ;  54 ;  50 ;  58 ;  56 ;  57 ;  59 ; 
Đầu 6 63 ;  62 ;  60 ; 
Đầu 7 71 ;  71 ;  75 ;  78 (2) 72 ;  76 ; 
Đầu 8 80 ;  83 ;  87 ;  82 ;  83 ;  85 ;  83 ;  85 ;  88 ; 
Đầu 9 94 ;  95 (2) ;  97 ;  98 ;  91 ;  98 ;  90 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 21/01/2022 (Thứ 6)

Tỉnh
Gia Lai
Ninh Thuận
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9