Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 27/10/2021 (Thứ 4)

Tỉnh
Đà Nẵng
Khánh Hoà
Giải 8
60
20
Giải 7
841
788
Giải 6

2062

7860

4394

5455

7643

4765

Giải 5
3952
2817
Giải 4

16115

71634

17119

34696

23545

37664

41203

06592

79133

45923

01475

90345

13056

79053

Giải 3

07473

29903

55601

86341

Giải 2
22379
87857
Giải 1
37297
64514
ĐB
010491
776377

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hoà
Đầu 0 03 (2) 01 ; 
Đầu 1 15 ;  19 ;  14 ;  17 ; 
Đầu 2 20 ;  23 ; 
Đầu 3 34 ;  33 ; 
Đầu 4 41 ;  45 ;  41 ;  43 ;  45 ; 
Đầu 5 52 ;  53 ;  55 ;  56 ;  57 ; 
Đầu 6 60 (2) ;  62 ;  64 ;  65 ; 
Đầu 7 73 ;  79 ;  75 ;  77
Đầu 8 88 ; 
Đầu 9 91 ;  94 ;  96 ;  97 ;  92 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 28/10/2021 (Thứ 5)

Tỉnh
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9