Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 24/05/2019 (Thứ 6)

Tỉnh
Gia Lai
Ninh Thuận
Giải 8
77
11
Giải 7
165
559
Giải 6

4438

4365

7948

6482

8062

8064

Giải 5
0799
4131
Giải 4

05076

32909

24149

41236

76377

13649

85822

23773

44036

83674

19842

33241

99545

65378

Giải 3

03409

78065

67552

83286

Giải 2
82582
63946
Giải 1
19140
16624
ĐB
815591
068705

Thống kê loto

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0 09 (2) 05
Đầu 1 11 ; 
Đầu 2 22 ;  24 ; 
Đầu 3 36 ;  38 ;  31 ;  36 ; 
Đầu 4 40 ;  48 ;  49 (2) 41 ;  42 ;  45 ;  46 ; 
Đầu 5 52 ;  59 ; 
Đầu 6 65 (3) 62 ;  64 ; 
Đầu 7 76 ;  77 (2) 73 ;  74 ;  78 ; 
Đầu 8 82 ;  82 ;  86 ; 
Đầu 9 91 ;  99 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 25/05/2019 (Thứ 7)

Tỉnh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9