Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

Tỉnh
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Giải 8
23
58
59
Giải 7
262
373
768
Giải 6

6748

5355

6780

2269

5980

3405

2960

5563

2822

Giải 5
2527
6135
6983
Giải 4

34372

10678

08601

35450

50425

47973

68538

01778

90219

58935

32367

13701

84020

08417

65684

73433

17233

90565

14562

57740

36930

Giải 3

45568

01704

67851

30082

22257

58511

Giải 2
37886
84236
94750
Giải 1
29200
57706
47524
ĐB
267182
495090
847958

Thống kê loto

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Đầu 0 00 ;  01 ;  04 ;  01 ;  05 ;  06 ; 
Đầu 1 17 ;  19 ;  11 ; 
Đầu 2 23 ;  25 ;  27 ;  20 ;  22 ;  24 ; 
Đầu 3 38 ;  35 (2) ;  36 ;  30 ;  33 (2)
Đầu 4 48 ;  40 ; 
Đầu 5 50 ;  55 ;  51 ;  58 ;  50 ;  57 ;  58 ;  59 ; 
Đầu 6 62 ;  68 ;  67 ;  69 ;  60 ;  62 ;  63 ;  65 ;  68 ; 
Đầu 7 72 ;  73 ;  78 ;  73 ;  78 ; 
Đầu 8 80 ;  82 ;  86 ;  80 ;  82 ;  83 ;  84 ; 
Đầu 9 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 20/09/2019 (Thứ 6)

Tỉnh
Gia Lai
Ninh Thuận
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9