Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 03/03/2021 (Thứ 4)

Tỉnh
Đà Nẵng
Khánh Hoà
Giải 8
04
76
Giải 7
921
676
Giải 6

7683

5506

7311

3845

3582

7215

Giải 5
2147
5852
Giải 4

34305

38752

54537

19812

86324

34390

65971

88785

11239

31515

03503

29448

48425

96144

Giải 3

65165

96191

90043

50642

Giải 2
25388
61081
Giải 1
21619
66621
ĐB
974173
080579

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hoà
Đầu 0 04 ;  05 ;  06 ;  03 ; 
Đầu 1 11 ;  12 ;  19 ;  15 (2)
Đầu 2 21 ;  24 ;  21 ;  25 ; 
Đầu 3 37 ;  39 ; 
Đầu 4 47 ;  42 ;  43 ;  44 ;  45 ;  48 ; 
Đầu 5 52 ;  52 ; 
Đầu 6 65 ; 
Đầu 7 71 ;  73 76 (2)79
Đầu 8 83 ;  88 ;  81 ;  82 ;  85 ; 
Đầu 9 90 ;  91 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 04/03/2021 (Thứ 5)

Tỉnh
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9