Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

Tỉnh
Đắc Lắc
Quảng Nam
Giải 8
77
92
Giải 7
014
877
Giải 6

2933

4677

2335

6457

0781

9934

Giải 5
5142
1117
Giải 4

84225

76499

31928

58140

19855

15133

61689

59551

40802

41692

90057

47602

46012

05741

Giải 3

31707

73301

89910

81689

Giải 2
86080
97635
Giải 1
72116
63190
ĐB
561007
228449

Thống kê loto

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01 ;  07 (2) 02 (2)
Đầu 1 14 ;  16 ;  10 ;  12 ;  17 ; 
Đầu 2 25 ;  28 ; 
Đầu 3 33 (2) ;  35 ;  34 ;  35 ; 
Đầu 4 40 ;  42 ;  41 ;  49
Đầu 5 55 ;  51 ;  57 (2)
Đầu 6
Đầu 7 77 (2) 77 ; 
Đầu 8 80 ;  89 ;  81 ;  89 ; 
Đầu 9 99 ;  90 ;  92 (2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 29/01/2020 (Thứ 4)

Tỉnh
Đà Nẵng
Khánh Hoà
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hoà
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9