Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 17/05/2022 (Thứ 3)

Tỉnh
Đắc Lắc
Quảng Nam
Giải 8
60
30
Giải 7
834
437
Giải 6

0890

8166

7656

1531

3078

0461

Giải 5
2083
8969
Giải 4

29189

90435

42066

37212

96371

61554

38399

27319

98234

91968

75656

68768

39512

65836

Giải 3

85615

22703

97383

02494

Giải 2
69454
09234
Giải 1
91676
36764
ĐB
211683
224376

Thống kê loto

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03 ; 
Đầu 1 12 ;  15 ;  12 ;  19 ; 
Đầu 2
Đầu 3 34 ;  35 ;  30 ;  31 ;  34 (2) ;  36 ;  37 ; 
Đầu 4
Đầu 5 54 (2) ;  56 ;  56 ; 
Đầu 6 60 ;  66 (2) 61 ;  64 ;  68 (2) ;  69 ; 
Đầu 7 71 ;  76 ;  76 ;  78 ; 
Đầu 8 83 (2) ;  89 ;  83 ; 
Đầu 9 90 ;  99 ;  94 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 18/05/2022 (Thứ 4)

Tỉnh
Đà Nẵng
Khánh Hoà
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hoà
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9