Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 12/06/2021 (Thứ 7)

Tỉnh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Giải 8
93
28
63
Giải 7
229
889
255
Giải 6

8451

7798

6778

0079

8756

5447

0439

5074

7720

Giải 5
4212
5722
2286
Giải 4

09672

89798

75257

75193

31389

93133

23343

53336

51260

15674

97487

28452

77081

45539

55909

45636

01754

25460

82717

12238

04965

Giải 3

88365

95641

39060

74011

31670

36362

Giải 2
15535
50602
66355
Giải 1
19547
72158
32789
ĐB
014160
003338
051128

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Đầu 0 02 ;  09 ; 
Đầu 1 12 ;  11 ;  17 ; 
Đầu 2 29 ;  22 ;  28 ;  20 ;  28
Đầu 3 33 ;  35 ;  36 ;  38 ;  39 ;  36 ;  38 ;  39 ; 
Đầu 4 41 ;  43 ;  47 ;  47 ; 
Đầu 5 51 ;  57 ;  52 ;  56 ;  58 ;  54 ;  55 (2)
Đầu 6 60 ;  65 ;  60 (2) 60 ;  62 ;  63 ;  65 ; 
Đầu 7 72 ;  78 ;  74 ;  79 ;  70 ;  74 ; 
Đầu 8 89 ;  81 ;  87 ;  89 ;  86 ;  89 ; 
Đầu 9 93 (2) ;  98 (2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 13/06/2021 (Chủ Nhật)

Tỉnh
Khánh Hoà
Kon tum
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Khánh Hoà Kon tum
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9