Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 16/01/2021 (Thứ 7)

Tỉnh
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
Giải 8
42
72
38
Giải 7
024
872
485
Giải 6

4141

2308

6128

9381

9383

9091

1684

4683

9040

Giải 5
0997
0332
5283
Giải 4

97508

39733

72393

16615

78502

02424

37703

33424

82685

61366

58679

32091

65876

21845

95930

91597

63234

55650

86215

71880

70507

Giải 3

98283

44378

70836

82497

15588

22872

Giải 2
24808
32767
36784
Giải 1
68119
30829
12536
ĐB
729537
631761
060778

Thống kê loto

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Đầu 0 02 ;  03 ;  08 (3) 07 ; 
Đầu 1 15 ;  19 ;  15 ; 
Đầu 2 24 (2) ;  28 ;  24 ;  29 ; 
Đầu 3 33 ;  37 32 ;  36 ;  30 ;  34 ;  36 ;  38 ; 
Đầu 4 41 ;  42 ;  45 ;  40 ; 
Đầu 5 50 ; 
Đầu 6 61 ;  66 ;  67 ; 
Đầu 7 78 ;  72 (2) ;  76 ;  79 ;  72 ;  78
Đầu 8 83 ;  81 ;  83 ;  85 ;  80 ;  83 (2) ;  84 (2) ;  85 ;  88 ; 
Đầu 9 93 ;  97 ;  91 (2) ;  97 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT ngày 17/01/2021 (Chủ Nhật)

Tỉnh
Khánh Hoà
Kon tum
Giải 8
Giải 7
Giải 6

Giải 5
Giải 4

Giải 3

Giải 2
Giải 1
ĐB

Thống kê loto

Tỉnh Khánh Hoà Kon tum
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9